درباره ما

شرکت اکسیرپارس کیش به عنوان اولین شرکت آبمعدنی و تصفیه آب در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد این شرکت ارائه‌دهنده آب آشامیدنی تصفیه شده است.

شرکت اکسیرپارس کیش۲۰ کارگر و کارمند دارد.

 

آدرس شرکت: کیش درخت سبز صنعت شش

تلفن: ۰۷۶۴۴۷۳۶۵۱

فاکس: ۰۷۶۴۴۴۷۳۶۵۲

موبایل: تلفن سفارشات:  ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۹۱-۰۹۳۴۷۶۹۲۷۹۲